Jakość i charakterystyka regałów

Przedstawiamy Państwu linię regałów cechującą się niezwykłą wytrzymałością i uniwersalnością. Znajdują zastosowanie jako regały szeregowe, regały wolnostojące, regały magazynowe, regały metalowe, regały archiwalne, regały sklepowe, regały garażowe oraz stanowią niezbędne wyposażenie warsztatów, hurtowni i piwnic.

Każdy z naszych regałów przeznaczony jest do profesjonalnych zastosowań, co potwierdzamy stosownymi atestami i deklaracjami zgodności z polskimi normami wymaganymi przez Państwową Inspekcję Pracy.

Słupy ram nośnych produkowane są w wysokościach odpowiadających wymaganiom klientów, perforowane co 30, 51 lub 67 mm w zależności od typu regału. Wysokość i głębokość ramy regału magazynowego są indywidualnie dobierane w zależności od potrzeb użytkownika. Zakres maksymalnego obciążenia pojedynczej półki naszych regałów zawiera się w przedziale od 70 kg do 4500 kg. Tak wysoką nośność półki umożliwia zastosowanie wzmocnionych profili pionowych i półek o specjalnej konstrukcji. Stożkowa perforacja słupa zapewnia sztywne i stabilne połączenie z belką nośną, pozwala to na optymalne przeniesienie obciążenia z belki na słup. Profil pionowy zakończony jest stopą, która zabezpiecza przed zniszczeniem podłoża oraz zwiększa powierzchnię przenoszącą obciążenie. Konstrukcja stopy umożliwia kotwienie regałów do podłoża.

Belki poziome regału magazynowego mogą być wykonywane w dowolnej rozpiętości od 300 mm do 1000 mm (co 50 mm) w zależności od potrzeb oraz w szerokości 1000 mm, 1250 mm, 1400 mm i 1900 mm dla regałów najbardziej wytrzymałych na obciążenia.

Regały paletowe i regały wysokiego składowania mają szerokość pojedynczych belek od 800 do 3600 mm.

Możliwość wyczepiania się belki z ramy została wyeliminowana poprzez zastosowanie specjalnego profilu zaczepu oraz gniazda. W zależności od potrzeb dysponujemy 96 różnymi typami belek o różnej długości, profilu i różnej nośności. Punktem wyjścia w doborze odpowiedniej belki są Państwa potrzeby.

System regałów wolnostojących składa się z elementów wykonanych ze stali o specjalnie dobranym profilu maksymalizującym jej sztywność i stabilność oraz wytrzymałość na obciążenia. Każdy metalowy element regału malowany jest proszkowo, farbą światowego lidera, firmy Jotun. Daje to pewność, że powierzchnie wszystkich profili są w pełni odporne na korozję. Takie wykonanie regałów magazynowych w pełni odpowiada standardom europejskim i światowym.

Wszystkie oferowane przez nas regały, eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 129/97 poz. 844).

Wyprodukowane zostały zgodnie z normą: PN-88/M-78321 „Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania”.

Oznacza to, że każdy z naszych regałów musi w czasie testów wytrzymać obciążenie 2,2 razy większe od maksymalnego.

Są to jedne z nielicznych regałów magazynowych umożliwiające ustawienie i ich eksploatację bez konieczności mocowania do ścian. W porównaniu z produktami innych firm nasze regały nie wymagają montowania dolnej półki i w dalszym ciągu zachowują wszystkie opisane właściwości. Korzyścią dla Państwa jest możliwość zaoszczędzenia wydatków na kolejną półkę, a podłoga pod regałem staje się automatycznie miejscem składowania o nieograniczonym obciążeniu.