Płatności

Na każde otrzymane zapytanie ofertowe wysyłamy ofertę z warunkami sprzedaży do pisemnego potwierdzenia przez Kupującego.

Realizacja zamówienia przez Sprzedającego rozpocznie się pierwszego dnia roboczego, po otrzymaniu od Kupującego przyjętej i zaakceptowanej oferty oraz spełnieniu zawartych w niej warunków chyba, że uzgodniono odroczony termin płatności i informacja taka została zawarta w złożonej ofercie.

Oryginał faktury wystawiany jest w terminie do 7 dni od daty dostarczenia towaru i wysyłany do Kupującego za pośrednictwem poczty lub mailowo w postaci pilku pdf.

Akceptacja złożonej oferty oznacza również akceptacje warunków regulaminu i warunków płatności zawartych w ofercie. Sposób i termin zapłaty oraz opisany jest kazdorazowo na ofercie oraz dostarczonej fakturze. Kupujący potwierdza tez obowiązek uiszczenia zapłaty za dostarczony towar i wykonaną usługę.

Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością sprzedawcy.